Οι χριστιανοί της Ευρώπης για την κλιματική κρίση. Η 13η συνάντηση του ECEN

Από 31 Μαϊου μέχρι 1η Ιουνίου έλαβε χώρα διαδικτυακά η 13η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Χριστιανικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (European Christian Climate Network). Ομιλητές από διάφορες χριστιανικές παραδόσεις παρουσίασαν ειδήσεις και πρακτικές που αφορούν στην κλιματική κρίση και την ανάγκη ανάσχεσής της. Το υλικό της συνάντησης, τα βίντεο των παρουσιάσεων και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου: https://www.ecen.org/assemblies/13th-assembly-2021-resources

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: